68. vydání Praha ilbo česky o Koreji      21. srpen 2021     

21/08/2021

Osvobození Koreje a sjednocení 

Obě Koreje minulou neděli po sedmdesáté šesté oslavily Den osvobození od koloniální nadvlády Japonska. Prezident Mun Čein při této příležitosti pronesl projev, v němž navrhl, aby země "institucionalizovaly" mír na poloostrově a vytvořily systém důvěry po vzoru někdejšího Německa. Takový krok by znamenal velký přínos. Rozdělení prezident Mun vnímá jako největší překážku bránící růstu, prosperitě a trvalému míru na poloostrově. Zmínil i možnost, že se Jih a Sever nesjednotí a přesto budou vedle sebe existovat jako jeden národ, který se tak propojí s kontinentem, od něhož je nyní odříznut. Zopakoval i žádost, aby se Severní Korea připojila k Iniciativě spolupráce zemí severovýchodní Asie při zvládání infekčních nemocí a ochraně veřejného zdraví, jejíž důležitost podtrhuje současná koronavirová krize.

Zdroj: Jonhap 

10월 1일부터 영국을 여행하려는 체코인은 반드시 여권을 챙겨야 한다. 수학여행을 떠나는 학생들과 교환학생 프로그램 참가 학생들이 가장 먼저 변화를 체험하게 된다.

프라하 시는 역사도심지인 구시가지의 레스토랑 약 20여곳의 노천 영업 허가를 취소했다. UNESCO로 지정된 좁다란 중세 골목에 노천 레스토랑이 설치되어 통행 정체 현상이 계속 발생하니, 이를 더이상 방치할 수 없다는 이유다.

수년 내에 EU연합 내에서 판매되는 모든 충전기가 'USB-C 표준'으로 통합될 전망이다.

유럽 기상 예보에 따르면 10월은 예년과 같은 기온을 유지하고, 11월 말 부터는 낮 기온도 영하를 맴돌 것으로 예상된다.

9월 20일은 낮과 밤이 정확히 12시간으로 나뉘는 날이다. 이 날을 기점으로 계절은 여름에서 가을로 접어들었다.

Macocha 협곡

23/09/2021

120년 전 오늘, 과학자 겸 탐험가였던 Karel Absolon이 Brno 북쪽에 위치한 높이 137.8m 의 Macocha 협곡의 문을 처음 열었다.

점심풍경

23/09/2021

평일 점심식사를 위해 레스토랑을 찾는 직장인들이 현저히 줄었다. 판데믹 이전과 비교하면 약 40%나 줄어든 셈이다.

노동 사회부 장관 Jana Maláčová(ČSSD)는 학급 및 학교 폐쇄로 인해 자녀를 집안에서 돌봐야하는 직장인에게 지급하는 ošetřovné : 간호수당을 급여의 80%로 인상하는 방안을 내각에 제출했다.

9월 초 전국에서 진행된 학생 코비드 검사 결과, 1천 명에 가까운 학생들이 격리 중이다.