Více dní volna

17/07/2021

Minulý měsíc schválilo Národní shromáždění zákon o státních svátcích, jímž definuje, za které ze svátků bude v týdnu náhradní den volna, připadnou-li na víkend. Vláda v pátek rozhodla, že se tímto způsobem budou nahrazovat čchusok (korejský den díkůvzdání), lunární Nový rok, Den dětí v květnu, k nimž nově přibudou Den hnutí za nezávislost (1. března), Den osvobození (15. srpna), Svátek otevření nebes (Den založení státu, 3. října) a Den korejského písma (9. října). Pokud tedy např. Den hnutí za nezávislost připadne na sobotu, bude následující pondělí volno. Avšak za Vánoce, nebo Buddhovy narozeniny, které by připadly na víkend, den volna nebude. Vláda tak vyhověla námitkám malých a středních podnikatelů, pro něž znamená větší počet dnů volna vyšší mzdové náklady.

Zdroj: Jonhap