Speciál: Politická kariéra zesnulého primátora Pak Wonsuna

10/07/2020

Pátek, 10. července 2020

Pak Wonsun se narodil 26. března 1956 v Čchangjongu. Během studia umění na Soulské národní univerzitě se účastnil protestů proti prezidentovi Pak Čonghimu. Byl zatčen a na čtyři měsíce vyloučen ze studia. Mezinárodní právo dokončil v Londýně v roce 1991.

Po studiích nastoupil jako státní zástupce u okresního soudu v Tegu. V 80. a 90. letech působil jako právník pro lidská práva. Hájil mimo jiné práva žen, vyhrál první případ sexuálního obtěžování v dějinách Koreje a zasazoval se za rehabilitaci tzv. žen útěchy (žen, které Japonci odvlekli z Koreje a sexuálně je zotročili). Znalosti problematiky lidských práv si prohloubil na právnické fakultě Harvardské univerzity.

V roce 1994 spoluzaložil protikorupční neziskovou organizaci Lidová solidarita pro aktivní demokracii.

Jeho filantropická skupina Krásná nadace od roku 2002 propaguje dobrovolnictví a komunitní služby a řeší otázky nerovnosti příjmu. Od roku 2005 působil Pak v Komisi pro pravdu a usmíření, která se zabývala historií porušování lidských práv v dějinách Koreje od počátku japonské okupace v roce 1910, až do konce diktátorských vlád v roce 1993, kdy byl prezidentem zvolen Kim Jongsam.

V roce 2006 se z Krásné nadace odštěpil think tank Institut naděje, jehož cílem je navrhovat řešení společenských, vzdělávacích, environmentálních a politických problémů.

Starostou Soulu byl Pak poprvé zvolen v roce 2011. Kandidoval jako nezávislý, což mu pomohlo volby vyhrát. Vládnoucí a hlavní opoziční strana totiž nebyly schopny do voleb nominovat své kandidáty. Podruhé se starostou stal v roce 2014 a potřetí v roce 2018. Byl jediným třikrát po sobě zvoleným starostou v moderních dějinách Koreje. Těšil se podpoře až 60 % voličů.

Začátkem roku 2012 byl starosta obviněn z nezákonné manipulace se zdravotní dokumentací svého syna, kterou mu tak měl zajistit lepší místo v armádě. Obvinění se ukázala být nepodložená a Pak byl zcela očištěn.

Byl znám jako nesmiřitelný kritik prezidentky Pak Kunhje a spolupořádal demonstrace, které v roce 2017 vedly k jejímu sesazení a obvinění z korupce.

Zdroj: Wikipedie, Korea Herald, The Korea Times