Prezident Mun a BTS v OSN

25/09/2021

20. září 2021 po osmé hodině ranní promluvil prezident Mun Čein k Valnému shromáždění OSN. Bylo to v rámci zprávy o vývoji v oblasti trvale udržitelného rozvoje a prezident byl jediným nejvyšším státním představitelem členské země OSN, který měl proslov.

Prezidentova řeč se opírala o čtyři myšlenky:

Z koronavirové krize vyplývá, že o budoucnosti nutně musíme přemýšlet "inkluzivně". Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.

Vakcínu je třeba zpřístupnit všem. Proto Korea přispěje do očkovacího programu Světové zdravotnické organizace COVAX AMC částkou 200 milionů amerických dolarů.

Klimatickou krizi musíme řešit společně, bez ohledu na hranice mezi státy.

Technologie čtvrté průmyslové revoluce musíme využít primárně k zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Je nutné respektovat mladou generaci a budoucí mezigenerační soužití připravit s rozvahou.


Prostor pro symbolické zahájení mezigeneračního dialogu pak nabídl svým zvláštním zmocněncům pro budoucí generace a kulturu BTS, kteří promluvili za mladé celého světa.


Zmínili i tzv. "ztracenou kovidovou generaci":

"Tak jim začali říkat dospělí, protože podle nich nic nedělají. Ale není to tak. Pro mladé se svět zastavil ve chvíli, kdy je důležité být aktivní, chodit ven a učit se čelit novým situacím. Mohli se ptát, čí je to vina. To neudělali. Díky novým technologiím přesunuli svůj život do online prostoru. Zde nyní potkávají nové přátele a tvrdě pracují, aby žili ve zdravější společnosti. Ani na chvíli nepřestali věřit, že začnou znovu. Nejsou ztracení, jsou stateční. Našli v sobě sílu překonat překážky a nacházet t svou cestu v situaci, kterou nikdo nečekal."


Zdroj: KBS, Jonhap, Korea Times