Na nulu do roku 2050

07/08/2021

Loni v říjnu prezident Mun Čein prohlásil, že bude Korea usilovat o to, aby do roku 2050 byla uhlíkově neutrální. Tento týden byly zveřejněny tři scénáře, jak cíle dosáhnout.

Prvním je snížit emise uhlíku o 96,3 % jeho zachytáváním a následným uskladněním, či využitím. Druhý scénář počítá s tím, že se přestane používat uhlí, přejde se na zkapalněný zemní plyn, lidé zásadně změní způsob života a sníží spotřebu energií.

Třetí scénář počítá s možností, že Korea přestane úplně produkovat skleníkové plyny, oprostí se od spotřeby uhlí a LNG a přejde na vodík.

Všechny tři scénáře však počítají s výrobou jaderné energie, jejíž podíl na celkové produkci energie by se však měl zásadně snížit ze stávajících cca 24 % na maximálně 7,2 %.

Zdroj: Naver news