Minutovník

19/06/2021

Oficiální návštěvy bývají početné. Aby každý věděl, kdy má kde být, jakým pojede vozem a s kým kde bude sedět, dostává tištěného průvodce, neboli minutovník. Méně významná setkání jej mají v elektronické podobě, pro důležitá jednání v zahraničí se vydává brožurka.

V minutovníku nechybí jmenný seznam členů delegace a jejich funkce. Jméno je vždy uvozeno oslovením pan/paní, například pan Andrej Babiš, předseda vlády. V případě výjezdů do zahraničí se dokument překládá do angličtiny. Před několika lety zůstalo ve jmenném seznamu, který obdrželi korejští hostitelé, české oslovení pan/paní. Na jedné z oficiálních večeří pak přivítal ministr dopravy Korejské republiky svůj český protějšek plynnou angličtinou a představil jej jako Minister of Transport of the Czech Republic Mr. Pan Dan Ťok.

-emz-