Kim Čongun znovu na veřejnosti

04/09/2021

Vůdce Severní Koreje Kim Čongun předsedal ve čtvrtek zasedání politbyra Korejské strany práce, které jednalo mimo jiné o opatřeních proti koronaviru, výrobě spotřebního zboží a zemědělské politice v době zhoršených klimatických podmínek. Zzdůraznil potřebu věnovat vyšší pozornost protiepidemickým opatřením. Vyzval k efektivnímu hospodaření s půdou tak, aby byla odolnější vůči přírodním katastrofám. Sever se dlouhodobě potýká s nedostatkem potravin, který ještě prohloubily nedávné povodně v zemědělských oblastech, ale také vlastní embargo na veškerý dovoz ze zahraničí, jímž se země snaží zabránit proniknutí koronaviru na své území.

Kromě toho se vůdce nechal vyfotit s účastníky oslav Dne mládeže. Na tvářích mládežnic nelze přehlédnout pohnutí, které v nich jeho přítomnost vzbudila.


Zdroj: Jonhap, Urimindžokkiri