73. výročí založení KLDR

11/09/2021

Na samém konci druhé světové války v roce 1945 rozdělily USA a SSSR Korejský poloostrov 38. rovnoběžkou na dvě zóny pro následné vojenské operace proti Japonsku. Sever okupovali Rusové, Jih Američané, vojenské jednotky zde ponechali i po kapitulaci Japonska. Pokusy vyjednat podmínky vzniku jednotného státu ztroskotaly. Na Severu se souhlasem Sovětů působil Přípravný výbor pro založení korejského státu. Souběžně existovaly tzv. lidové výbory, z nichž v roce 1946 vznikla prozatímní vláda. Předsedal jí Kim Ilsong (Kim Irsen). S podporou Sovětů provedla následně pozemkovou reformu, spravedlivě přerozdělila půdu patřící Japoncům a kolaborantům chudým zemědělcům. Reforma proběhla bez krveprolití. Vláda zároveň znárodnila klíčová průmyslová odvětví.


Začátkem roku 1948 probíhala jednání o dalším vývoji na poloostrově. Nedobrovolně rozdělené Koreji se nepodařilo dohodnout na společných volbách. Na Jihu uchvátil moc I Sungman, Severokorejci pak 9. září 1948 vyhlásili Korejskou lidově demokratickou republiku (Čoson mindžudžuui inmin konhwaguk). Předsedou vlády se stal Kim Irsen. Rudá armáda se stáhla ještě téhož roku.

Zdroj: Wikipedia, Urimindžok