# Začal nový školní rok - děti jdou do školy

06/03/2021

V Koreji začíná nový školní rok a ministerstvo školství rozšířilo prezenční výuku. Předškoláci a žáci prvních a druhých ročníků základní školy budou moci chodit do školy každý den spolu se středoškoláky v posledních ročnících, a to za předpokladu, že stupeň společenského distancování zůstane i nadále na úrovni 2 či nižší. Prezenční výuka ostatních ročníků bude omezena na jednu či dvě třetiny celkové kapacity v závislosti na úrovni společenského distancování v dané lokalitě a na vnitřních nařízeních každé školy. Současný stupeň společenského distancování v Soulu a přilehlých oblastech je na úrovni 2 a byl prodloužen o další dva týdny, do 14. března, jelikož denní přírůstky nakažených se v posledních týdnech pohybovaly okolo tří až čtyř set. V ostatních částech země platí v současnosti úroveň 1,5. S počátkem nového školního roku a s tím souvisejícím zvýšením kontaktů panují obavy, že zejména v kampusech a na kolejích vysokých škol dojde ke zvýšení rizika nákazy, tato zařízení proto budou pod přísným dohledem hygieny. V kampusech vysokých škol bude platit povinnost nošení roušek a zákaz shromažďování více než pěti osob.

Zdroj: Joongang Daily