# Rekordně nízká porodnost

30/01/2021

Jižní Korea ve středu oznámila, že příští měsíc zahájí svou činnost v pořadí již třetí meziresortní pracovní skupina pověřená populační politikou. Bude mít za úkol řešit hlavní demografické problémy spočívající v nízké porodnosti a rychlém stárnutí populace. V loňském roce počet úmrtí poprvé překonal počet nově narozených a porodnost v zemi dosáhla v roce 2019 historického minima 0,92. Očekává se, že v roce 2025 bude až dvacet procent celkové populace starší šedesáti pěti let. S cílem zmírnit ekonomické a sociální dopady demografického poklesu vláda plánuje pomoci ženám s návratem na pracovní trh a ročníkům 1955-1963 se zakládáním firem a rozvojem kariéry po jejich odchodu do důchodu. Prodloužení věku odchodu do důchodu, který je nyní stanoven na 60 let, zatím není plánováno. Pracovní skupina bude rovněž usilovat o přilákání cizinců prostřednictvím vydávání nových typů pracovních víz a o zlepšení systému důchodového a zdravotního pojištění.

Zdroj: Korea Herald