# Vyšlo: Vše o mé dceři

23/01/2021

Kim Hjedžin: Vše o mé dceři. Přeložila Petra Ben-Ari. Praha, Argo, 2021, 160 stran.

Mnoho věcí je dnes neslušné říkat nahlas. Stejně tak nahlas myslet a myslet takzvaně nekorektně. Nejsme tolerantnější, jsme jen zakřiknutí. Možná proto jsme třeba i neadekvátně nadšení, když za nás někdo vysloví své úplně přirozené, primitivní pocity. Vypravěčka románu je starší Korejka, tedy osoba ještě o sto procent méně korektní než Evropanka, a protože to není žádná myslitelka, její každodennost z domova důchodců je plná ošklivého nedůstojného stáří, včetně demence, moče a výkalů. Stejně přirozeně nedokáže snést lesbickou orientaci vlastní dcery. Tato kombinace vytváří nenačančaný příběh, který, ať se nám líbí nebo ne, v nás zůstane viset jako silný zážitek.

M. L.