# Devátý říjen je svátkem korejského písma

10/10/2020

V pátek Korea oslavila Den hangulu hangullal. Korejská hlásková abeceda byla uměle vytvořena v 15. století tak, aby se ji - podle slov úvodního ediktru - bylo možné naučit za jediné dopoledne. Je jedním z velmi mála skutečně užívaných písem, která nevznikla odvozením ze svých předchůdců. V obou korejských státech se užívá téměř shodně, jen s malými odchylkami. Písmo je hláskové, jednotlivá písmena se do slabiky zapisují nad sebe ve dvou řadách tak, aby výsledek připomínal čínský znak. Dnešní korejské písmo má 21 samohlásek a 14 souhlásek. Autorství se připisuje králi Sedžongovi velikému, jehož Korejci s oblibou přirovnávají k našemu Karlu IV.

Zdroj: Wikipedie