# Zmírnění ekonomických dopadů protiepidemiologických opatření

26/09/2020

Poslanci Národního shromáždění počátkem týdne schválili kompenzační program Nová naděje. Jde o odškodnění, jež obdrží drobní podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost omezila opatření, přijatá v souvislosti s vlnou nedávné koronavirové infekce. Bude se týkat téměř tří milionů osob, jejichž obrat ročně nepřesahuje 400 milionů wonů (cca 8 milionů Kč). Plošně bude vyplacen jeden milion wonů (cca 20 tis. Kč) těm, kdo sice nezavřeli své podniky, ale v důsledku omezení sociálního kontaktu přišli o část tržeb. Dva miliony wonů (40 tis. Kč) obdrží ti, jejichž provozy byly v průběhu opatření uzavřeny a 1,5 milionu wonů (30 tis. Kč) dostanou restaurace, bary a pekárny, tedy provozy, které musely zkrátit otevírací dobu, nebo přejít na prodej z okénka.

Zdroj: Yonhap