# Speciál : Rozhovor s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem pro Praha Ilbo

14/08/2020

Q1. Od roku 2015 existuje mezi ČR a Koreou strategické partnerství. Jak jej hodnotíte? Co dělají Korejci, aby naplnili jeho poslání, co děláme my?

A1. Korejská republika je první asijskou zemí, se kterou vláda ČR strategické partnerství dojednala. To potvrzuje nadstandardně vysokou úroveň vzájemných vztahů. Máme Akční plán, naplňujeme memoranda mezi českými a korejskými institucemi - například memorandum o spolupráci v energetice z roku 2014. Pokud jde o vědecko-technologickou spolupráci, mohu zmínit zapojení ČR do iniciativy "Knowledge Sharing Program" mezi Korejskou republikou a zeměmi V4, projekt zpracovávaný českými a korejskými odborníky se zaměřuje na chytré systémy energetické bezpečnosti v éře 4. průmyslové revoluce s přihlédnutím k potřebám malých a středních podniků. Funguje také diskusní platforma "Česko - korejské fórum pro budoucnost". Hledáme cesty k prohlubování spolupráce i ve vědě a výzkumu, v cestovním ruchu či v akademické sféře.


Q2. Obchodní bilance mezi ČR a ROK je pro ČR záporná, náš vývoz do Koreje je dle našich informací významně nižší, než dovoz z Koreje. Existuje cílená podpora vývozu českých produktů a technologií do Koreje? Jaká konkrétně? Považujete ji za dostatečnou? Pokud ne, co byste měnil?

A2. Chtěli bychom, aby náš vývoz rostl rychleji takovým tempem, aby byl vzájemný obchod v dohledné době vyrovnanější. V tom směru uvítáme součinnost korejské strany, která povede k většímu zapojení českých subjektů do projektů v Koreji. Musím však zdůraznit, že vysoký schodek obchodní bilance nevnímáme výhradně negativně. Významný podíl na našem dovozu z Korejské republiky mají subdodávky pro korejské investory v ČR, jejichž produkce je následně vyvážena na další evropské i mimoevropské trhy. České hospodářství je vysoce závislé na exportu a vláda proto využívá různých nástrojů, aby náš vývoz podpořila. Samozřejmě při tom musí respektovat pravidla volného trhu, tak jak jsou dohodnuta v rámci WTO a EU. Za důležitý nástroj považujeme rovněž pořádání podnikatelských misí, které mohou doprovázet vysoké vládní představitele. Rovněž se snažíme napomáhat našim podnikatelům při využívání výhod Dohody o volném obchodu, která byla uzavřena mezi EU a Korejskou republikou již téměř před 10 lety.


Q3. 44 % akcií ČSA nějakou dobu vlastnily Korean Airlines. Jak toto období hodnotíte?

A3. V té době jsem působil ve zcela jiném odvětví v soukromém sektoru, takže se mi to těžko hodnotí. Členem vlády jsem od loňského jara, kdy už Korean Air akcionářem ČSA více než rok nebyl. Nicméně z údajů o hospodaření společnosti ČSA plyne, že za období spoluvlastnictví ze strany Korean Air se ČSA přehouply do černých čísel, a to se mi logicky jako ministrovi pro hospodářství líbit nemůže. Určitě to nesplnilo očekávání.


Q4. Pozitivně vnímáme snahu vlády pomoci v současné době českým právním subjektům. V centru Prahy zavřela nejméně třetina obchodů, respektive restaurací. Ti, co přežívají, očekávají významnou pomoc od programu Covid nájemné. Budou o tuto dotaci moci žádat i korejské firmy, registrované a podnikající v ČR podle českých zákonů? Pokud ne, proč?

A4. Všichni podnikatelé řádně registrovaní v ČR mají rovné podmínky a žádat mohou. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podmínky, které musí žadatelé splnit, jsou uvedeny na www.mpo.cz/najemne.


Q5. Opozice v Koreji v současné době prozkoumává možnost zavedení základního nepodmíněného příjmu. Je něco podobného v plánu do budoucna v ČR?

A5. Se základním nepodmíněným příjmem dva roky experimentovali Finové a nedávno zveřejnili výsledky. Ukázalo se, že dopady na zaměstnanost a aktivnější snahu najít nové uplatnění na trhu práce byly mizivé, byť vybraní uchazeči o zaměstnanci uvedli, že díky tomu méně trpěli depresemi nebo smutkem. U nás se o tom také jeden čas uvažovalo, ale v tuto chvíli to není na pořadu dne.


Q6. Pokud jsou naše informace správné, je Korea druhým největším investorem v ČR. Jsou tyto investice nějak chráněny? Pokud ano, jak?

A6. Jižní Korea, pokud nebudeme brát v úvahu země EU, je podle údajů ČNB na 1. místě mezi asijskými investory. Důležité jsou především investice v automobilovém průmyslu, když k těm největším patří investice Hyundai Motor či relativně nová investice Nexen Tire Corporation. Celková hodnota korejských investic v ČR se v současnosti blíží 4 mld. USD a korejské podniky vytvořily v ČR téměř 13 tisíc pracovních míst. Pokud jde o ochranu těchto investic, máme k dispozici mezivládní dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1992. Tato dohoda zajišťuje standardní ochranu investorů jak v ČR, tak v Korejské republice.

Q7. V centru pozornosti je nyní dostavba Dukovan, kde se korejské firmy významně angažují. Rádi bychom se Vás zeptali, jaké mají v tendru šance, víme ale, že nic takového sdělovat nemůžete. Zajímalo by nás však, pokud můžete poskytnout odpověď, nakolik je korejská technologie kompatibilní se stávající, jde o diametrálně odlišné systémy.

A7. Výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje má předpokládaný termín zveřejnění letos v prosinci. Technologická kritéria tendru stanoví investor - Elektrárna Dukovany II, technologie vítěze pak musí úspěšně projít procesem licencování u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.


Q8. S Korejci jednáte jistě nejen v souvislosti s jádrem. Zajímá nás, jak je Vy osobně vnímáte z obchodního hlediska? Jde nám o Váš osobní, neoficiální pohled na ně. Uvítáme i případné veselé historky ze zákulisí.:-)

A8. Jižní Korea je do značné míry vzor v inovacích i zavádění nových technologií. Je třeba vysoce ocenit rychlost rozvoje Jižní Koreje, na konci 60. let minulého století to byla jedna z nejchudších zemí světa.


Q9. K nastartování české ekonomiky mají významně pomoci investice do dopravní infrastruktury. Uvažujete o PPP projektech, které Korejci umějí a jistě by se v nich chtěli angažovat? V ČR tyto projekty nemají příliš dobrou pověst, podařilo se v tomto ohledu něco změnit? Máme k dispozici legislativu, která tento způsob spolupráce umožňuje?

A9. Využití modelu PPP je dlouhodobým strategickým záměrem Ministerstva dopravy. V současné době máme jeden PPP projekt rozpracovaný, jde o dostavbu a následné spravování 32 km dálnice D4 v úseku Milín-Písek. Lhůtu pro podání nabídek jsme kvůli koronaviru posunuli na 15. září 2020. Koncesionářská smlouva je uzavírána na dobu 28 let, podpis smlouvy s vítězem závisí na souhlasu vlády a Poslanecké sněmovny. Úspěch D4 by samozřejmě otevřel cestu dalším PPP projektům, tedy například dálnici D35 a PPP projekty by se tak staly jednou ze standardních cest financování výstavby klíčové dopravní infrastruktury, jako je tomu i v jiných evropských zemích.


Q10. Byl jste někdy v Koreji? Pokud ano, jak na Vás působila, co se Vám v ní líbilo nejvíc, a co Vám připadalo zvláštní?

A10. Ano, jako podnikatel jsem tam spolupracoval s jaebolem. Nejvíc si vybavuji systém řízení korporací, který je úplně jiný než v Evropě či USA, zakládá se na hierarchickém způsobu managementu.


Q11. Jaký je pan Babiš šéf? :-) 

A11. Náročný, pracovitý, urputný a stejně jako já brzy vstává, jak jste určitě zaznamenali i na sociálních sítích.:-)


Q12. Kdy pojedeme po D1 bez uzavírek a drkotání? :-) 

A12. Modernizace D1 bude. ukončena na konci příštího roku. Nyní modernizujeme celkem sedmi úseků a 71 kilometrů, letos mají být dokončeny čtyři úseky, v příštím roce zbývající tři. Po modernizaci bude dálnice bezpečnější a bez uzavírek. Modernizaci krize neohrozí, navýšili jsme rozpočet tak, abychom klíčové dopravní stavby včas dokončili.


Q13. Vzkážete něco našim korejským čtenářům?

A13. Patříte mezi nejinovativnější národy na světě a to je skvělé. Investujete do výzkumu a inovací, jste kreativní. Je to něco, co je nám vlastní i v České republice. Je tak zřejmé, že toho máme hodně společného mimo jiné i to, jak se nám podařilo zvládnout pandemii koronaviru. Jsem za to rád a věřím, že až se situace uklidní, do České republiky zavítáte. Srdečně vás zvu!