#5 Dlouhověké Korejky

17/06/2020

středa, 17. června 2020

Jižní Korea se podle nejnovějších údajů z 37 členů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj umístila na třetím místě v očekávané střední délce života žen. Předpokládá se, že korejská novorozená holčička se dožije v průměru 85,7 let.

Ve srovnání s USA (81,1 roku), Tureckem (80,8), Maďarskem (79,3) a Mexikem (77,9) je tento údaj poměrně vysoký. Korea rovněž předstihla Itálii (85,2), Švédsko (84,1), Kanadu (84), Řecko (83,9), Německo (83,4) a Spojené království (83,1). Pouze Japonsko (87,3) a Španělsko (86,1) se umístily výše než Korea.

Naproti tomu naděje dožití korejských novorozenců mužského pohlaví je pouhých 79,7 let, což Koreu řadí na 15. místo ze 37 členů OECD.

Podle korejských statistik by délka života Korejců narozených v roce 2020 měla dosáhnout 83,2 let (muži: 80,3 let, ženy: 86,1 let) a toto číslo by mělo v dalších let stále narůstat.

Podle ministerstva vnitra a bezpečnosti se za posledních 10 let počet Korejců ve věku nad 80 let zvýšil o více než 1 milion - z 908 000 (1,8% tehdejší populace) v květnu 2010 na 1,94 milionu v květnu 2020 (3,7% současná populace).

Předpokládá se, že do roku 2024 bude počet osob starších 65 let činit více než 20% společnosti. Tím by se Korea zařadila po bok zemím jako je Japonsko, Itálie, Německo, Švédsko a Francie.

* Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období.

Zdroj: Korea Herald