#3 Vývoj kauzy Poammo

13/06/2020

Druhé patro zdravotní pojišťovny Samsung obsadili koncem února 2020 pacienti s rakovinou. Protestovali tak proti rozhodnutí pojišťovny neproplatit náklady na jejich léčbu ve stacionáři, který poskytuje ambulantní péči. Ani po více než 120 dnech "okupace" kanceláří však nedošlo ke smíru obou stran. Občanské hnutí, které takto vzniklo, se pojmenovalo Poammo (Sdružení pojištěných pacientů s rakovinou).

Klienti pojišťovny si od devadesátých let platí připojištění, které slibuje hrazení přímých výdajů na léčbu rakoviny. Míní se tím hospitalizace a náklady s ní spojené. Pobyt ve stacionáři, jehož cena překračuje v přepočtu 4 tisíce korun na den, podle pojišťovny hospitalizací není. Nemocní považují tuto péči za přímý výdaj na léčbu a odvolávají se jak na smlouvu, tak na praxi, běžnou u konkurenčních pojišťoven, které ji hradí v plném rozsahu.

Podstatnou roli v případu hrají texty "pod hlavními poli smluv". Jsou psané drobným písmem a specifikují výjimky z úhrad. Tato praxe je známá pravděpodobně po celém světě a počítá s tím, že klient nebude takovým odstavcům věnovat dostatečnou pozornost, protože je nebude považovat za důležité.

Denní stacionáře jsou relativně novou zdravotní službou, která v době podpisu smluv ještě nebyla k dispozici.

Samsung navrhuje spor řešit arbitráží.

Poslední informace o vývoji případu byly zveřejněny z 5. června 2020.

Zdroj: https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=27670059&memberNo=25584196&vType=VERTICAL


* Zdravotní pojištění je v Koreji, obdobně jako v Čechách, povinné. Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí poplatek ve výši 3,23% ze mzdy, vynásobený tzv. koeficientem dlouhodobé péče, který činí 6,46%. Zaměstnanec přispívá stejnou částkou jako firma. Brigádníci se k pojištění mohou přihlásit dobrovolně. Odvádějí 3,23% ze mzdy, nejméně však 9 010 wonů (zhruba 180Kč) měsíčně.

Toto pojištění pokrývá cca 60% léčebných výloh s tím, že existuje systém připojištění, který umožňuje kompenzovat zbytek nemalých nákladů na léčbu. Dle dostupných informací však například připojištění pro případ onemocnění rakovinou vyžaduje, aby se pojistník pojistil pro konkrétní druh této nemoci, tj. například pro rakovinu prostaty nebo prsou. Pokud následně onemocní rakovinou konečníku, nemá na plnění nárok.

Zdroj: https://jobis.co.kr/, korejská redakce Praha Ilbo