# Věděli jste, že Korejci nejvíc věří v Boha?

30/09/2020

Podle oficiálních údajů je 56,1 % Korejců bez vyznání, 19,7 % jsou protestanti, 7,9 % katolíci a 15,5 % se hlásí k buddhismu, zbývajících 0,8% populace k ostatním náboženským a filozofickým učením včetně konfucianismu a zen buddhismu.